Algengar spurningar

Hvenær er orðið of seint að sækja slysabætur eða skaðabætur?

Við ráðleggjum fólki að ráðfæra sig hið fyrsta við lögmann í kjölfar slyss. Bætur er hins vegar hægt að sækja í nokkur ár eftir slys.

Þegar um er að ræða umferðarslys þá er almenna reglan sú að bótaréttur fyrnist á fjórum árum og ekki er hægt að sækja bætur ef 10 ár eru liðin frá slysi.

Þegar um er að ræða frítímaslys þá þarf endanlegt örorkumat almennt að liggja fyrir innan þriggja ára frá því slys verður.

Hvað kostar að leita til lögmanns?

Í flestum tilfellum þarf tjónþoli ekki að leggja út neinn kostnað, hvorki vegna öflunar gagna né vegna lögmannsaðstoðar.

Ef til innheimtu bóta kemur, þá er þóknun Tort dregin af bótunum í lok máls. Í mörgum tilfellum greiðist þóknun lögmanns að mestu leyti af tryggingafélaginu, t.d. í umferðarslysum.

Ef ekki fást greiddar bætur þá í flestum tilfellum ber tjónþoli engan kostnað af.

Hvaða upplýsingar þarf ég að hafa á fyrsta fundi?

Á fyrsta fundi er nauðsynlegt að upplýsa hvar og hvenær slysið átti sér stað og hvenær leitað var til læknis í kjölfar slyss.

Get ég fengið endurgreiddan lækniskostnað, kostnað vegna sjúkraþjálfunar og lyfjakostnað?

Í flestum tilfellum á tjónþoli rétt á að fá útlagðan kostnað endurgreiddan. Sá kostnaður greiðist eftir frumritum ýmist af viðkomandi tryggingafélagi eða Sjúkratryggingum Íslands, þegar bótaskylda hefur verið samþykkt.

Ef um frítímaslys er að ræða er yfirleitt hámark á endurgreiðslu á útlögðum kostnaði samkvæmt vátryggingaskírteini.

Útlagður kostnaður vegna lyfja og meðferðar greiðist venjulega fram að því að mál fer í örorkumat.

Hvað fæ ég í bætur?

Útreikningur bóta þegar um skaðabótaskylt tjón er að ræða fer eftir ákvæðum skaðabótalaga. Þá er horft til ýmissa þátta, s.s. aldurs, launa síðustu ára fyrir slys og niðurstöðu matsgerðar.

Útreikningur bóta þegar um vinnuslys eða frítímaslys er að ræða fer aftur á móti eftir þeirri tryggingu sem til staðar er á tjónsdegi.

Ekki er hægt að fullyrða hversu háar bætur verða fyrr en matsgerð á afleiðingum slyss liggur fyrir.

Hvað er örorkumat?

Örorkumat er mat á afleiðingum slyss á milli þín og þess tryggingafélags sem á í hlut. Það mat á ekkert skylt við mat á örorku hjá Tryggingastofnun.

Hvað tekur langan tíma að klára slysamál?

Rekstur slysamála tekur mislangan tíma. Öflun nauðsynlegra gagna er umfangsmikil og tímafrek og erfitt að segja til um hversu langan tíma það tekur að innheimta slysabætur. Í fyrsta lagi er hægt að meta varanlegar afleiðingar slyss þegar ár er liðið frá slysi, en það fer þó eftir atvikum hverju sinni.

Sendu á okkur línu


  UmferðarslysVinnuslysSjóslysFrítímaslysÍþróttaslysAnnað

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  TORT EHF.

  Ármúli 13, 2. hæð
  108 Reykjavík, Ísland
  Símanúmer: +354 511-5008
  Fax: 562-2150
  Kennitala: 550307-0300

  Opnunartími:

  Mánudagur – Föstudagur
  09:00 – 16:00
  *LOKAÐ frá 12:00 – 13:00

  Símatími:

  09:00 – 16:00
  *LOKAÐ frá 12:00 – 13:00