Persónuverndarstefna TORT ehf.

Okkur er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem við meðhöndlum og höfum því sett okkur persónuverndarstefnu sem er birt hér á vef fyrirtækisins.

Við virðum rétt þinn og stuðlum að því að farið sé með persónuupplýsingar þínar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Við tryggjum að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Markmið þessarar persónuverndarstefna er að upplýsa þig um það hvernig við meðhöndlum persónuupplýsingar um þig, s.s. um vinnslu, varðveislu og öryggi þeirra.

 

1.    Inngangur.

Góð heilsa er dýrmæt og því er það mikið áfall að slasast. Slys getur leitt til mikilla breytinga í lífi fólks, líkamlegra sem og andlegra. Eftir slys getur tjónþoli orðið fyrir tímabundinni og varanlegri tekjuskerðingu, jafnvel til frambúðar. Ef þú hefur lent í slysi skipir miklu máli að hagsmuna þinna sé gætt af sérfræðingum á sviði skaðabótaréttar sem sjá til þess að þú fáir allt tjón þitt bætt. Við hjá TORT sérhæfum okkur í innheimtu slysabóta og tökum meðal annars að okkur hagsmunagæslu vegna umferðar-, vinnu og frítímaslys. Við ábyrgjum persónulega og fagmannlega þjónustu gagnvart öllum okkar viðskiptavinum og hjálpum þeim að leita réttar síns.

 

2.    Upplýsingar um ábyrgðaraðila.

Ábyrgðaraðili erum við sjálf, TORT ehf., Ármúla 13, 108 Reykjavík, en ábyrgðaraðilinn ákveður tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga sem viðskiptavinir eða þeir sem heimsækja vefsíðu fyrirtækisins veita fyrirtækinu.

Þú getur haft samband við ábyrgðaraðila okkar á eftirfarandi netfangi: tort@tort.is

 

3.    Tegundir persónuupplýsinga sem unnið er með og til hvers.

Við varðveitum og vinnum einungis með þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir okkur til að þjónusta þig.

Tegundir þeirra persónuupplýsingar sem við bæði söfnum og vinnum með fer eftir því hvernig þú notar þjónustu okkar.

 

Vafrakökur

Við notum vafrakökur á vefsvæðinu til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda. Vafrakökur eru notaðar í margvíslegum tilgangi, þar á meðal til þess að bæta virkni vefsvæða, til greiningar og til að beina auglýsingum til markhópa.

 

Hvað er vafrakaka? Vafrakaka er lítil skrá, gjarnan samsett af bókstöfum og tölustöfum, sem hleðst inn á tölvur þegar notendur fara inn á viss vefsvæði. Vafrakökur gera vefsvæðum kleift að þekkja tölvur notenda. Nánari upplýsingar um vafrakökur er að finna á www.allaboutcookies.org.

 

Hverjar eru mismunandi gerðir vafrakaka? Setukökur gera vefsvæðum kleift að tengjast aðgerðum notanda meðan á vafrasetu stendur. Þær eru notaðar í margvíslegum tilgangi eins og til dæmis að muna hvað notandi hefur sett í innkaupakörfu meðan hann er inni á vefsvæði. Setukökur má einnig nota í öryggisskyni. Setukökur eyðast þegar notandi fer af vefsvæði og eru því ekki vistaðar til lengri tíma. Viðvarandi vafrakökur vistast á tölvu notanda og muna val eða aðgerðir notanda á vefsvæði.

 

Fyrsta og þriðja aðila vafrakökur. Það ræðst af léni vefsvæðis sem gerir vafrakökuna hvort hún teljist fyrsta eða þriðja aðila vafrakaka. Fyrsta aðila vafrakökur eru í grundvallaratriðum vafrakökur sem verða til á því vefsvæði sem notandi heimsækir. Þriðja aðila vafrakökur eru þær sem verða til á öðru léni en notandi heimsækir. Þeir sem óttast vafrakökur og vilja aftengja þær geta gert það í vafrastillingum. Tekið skal fram að vefsvæðið okkar ábyrgist ekki nákvæmni eða öryggi efnisinnihalds á þriðja aðila vefsvæðum.

 

Nauðsynlegar persónuupplýsingar

Við vinnum og varðveitum upplýsingar í þeim tilgangi að uppfylla markmið okkar með vinnslunni. Þegar þú sendir okkur fyrirspurn á heimasíðu okkar óskum við einungis eftir lágmarksupplýsingum til að mæta þörfum þínum í tengslum við þjónustu okkar.

Þær nauðsynlegu upplýsingar sem við fáum eru tengiliðaupplýsingar og aðrar upplýsingar í tengslum við þjónustu okkar.

 

Tengiliðaupplýsingar

Fullt nafn, netfang og símanúmer eru upplýsingar sem við notum til að veita þjónustu okkar.  Netfang og símanúmer er notað fyrir samskipti okkar við þig þegar þú sendir okkur fyrirspurn.

 

Aðrar upplýsingar í tengslum við þjónustu okkar

Upplýsingar um hvers konar slys þú lentir í og lágmarksupplýsingar um slysið, t.d. hvenær slysið gerðist, hvar það gerðist, hvernig atvikum var háttað eftir slysið o.s.frv.

Tilgangur með vinnslu okkar á persónuupplýsingum þínum er að gera þjónustu okkar betri og tryggja gæði í okkar þjónustu.

 

Viðkvæmar persónuupplýsingar

Í lögum um persónuvernd eru sumar persónuupplýsingar túlkaðar sem viðkvæmar persónuupplýsingar. Þær viðkvæmu persónuupplýsingar sem við söfnum eru heilsufarsupplýsingar. Gengur þjónustan út á það að aðstoða viðskiptavini okkar við innheimtu bóta vegna ýmissa slysa. Heilsufarsupplýsingar eru því mikilvægar upplýsingar í því ferli. Þessum upplýsingum er ekki safnað án samþykkis þíns.

 

4.    Hvernig er heimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga aflað.

Þegar þú heimsækir vefsíðu okkar færðu tilkynningu um notkun fótspora („cookies“). Tilkynningin hljómar eftirfarandi: „Þessi vefsíða notar vafrakökur í þeim tilgangi að bæta vefsíðuna og tryggja sem besta upplifun af síðunni fyrir notendur“ Með því að ýta á samþykkt samþykkir þú skilmála okkar um fótspor.

Þegar þú sendir okkur fyrirspurn er um nauðsynlegar upplýsingar að ræða sem ekki krefst samþykkis frá þér. Tilgangur þeirrar vinnslu er að þjónusta þig. Þessar upplýsingar eru ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi. 

Ef þú hyggst að láta okkur sjá um mál þitt fáum við samþykki þitt með undirritun umboðs. Umboðið kveður þá um hvaða heimild við höfum til öflun frekari persónuupplýsinga um þig bæði nauðsynlegar og viðkvæmar. Áður en undirritun umboðs fer fram tilkynnum við þér hvaða upplýsingar við vinnum með og hver tilgangur þeirrar vinnslu er. Þar með fáum við samþykki þitt áður en við hefjum okkar vinnu með þær upplýsingar.

Þú getur hvenær sem er afturkallað samþykki þitt með því að hafa samband við okkur.  

 

5.    Miðlun og viðtakendur persónuupplýsinga.

Viðtakendur persónuupplýsinga eru m.a. tryggingafélög, matsmenn, Sjúkratryggingar Íslands, Ríkislögmaður, Borgarlögmaður og Embætti Landlæknis. Þá geta komið upp tilfelli þar sem viðtakendur eru aðrir en hér hafa verið upptaldir en er það þá gert til að sinna þeirri þjónustu sem þú hefur falið okkur sinna. 

 

6.    Varðveislutími gagna.

Við geymum persónuupplýsingarnar þínar í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla markmið okkar með tilgangi vinnslunnar. Þú átt rétt á því að biðja um að gögnum þínum og upplýsingum um þig verði eytt. Þessi réttur takmarkast þó af því að við getum ekki sinnt þjónustu okkar án gagnanna og auk þess gæti okkur verið skylt samkvæmt lögum að geyma upplýsingarnar.

Þegar persónuupplýsingar eru ekki lengur nauðsynlegar eyðum við þeim.

 

7.    Öryggi.

Okkur er mikið í mun að vernda upplýsingarnar þínar og tryggja öryggi þeirra. Gagnagrunnurinn er hýstur hjá Microsoft í Dublin Írlandi. Þá eru öll vefsvæði og vefþjónustur þ.e. samskipti á milli gagnagrunns og vefs, auk vefanna sjálfra dulkóðuð með notkun SSL (Secure Socket Layer). SSL skírteinið tryggir að öll samskipti yfir netið fara fram dulkóðuð yfir netið.  

 

8.    Þín réttindi samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni.

Þú hefur rétt á að óska eftir að fá gögn um þig afhent hvenær sem er. Aðgangur að þínum gögnum getur þó verið takmarkaður vegna persónuverndar annarra einstaklinga. Þá átt þú ávallt rétt á því að fá rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar um þig leiðréttar sem og að takmarka og andmæla vinnslu persónuupplýsinga. Auk þess hefur þú rétt til að flytja upplýsingarnar þínar og/eða láta eyða þeim.

 

9.    Persónuverndarfulltrúi.

Tort hefur skipað Ingibjörgu Pálmadóttur hdl. sem persónuverndarfulltrúa. Öllum fyrirspurnum og ábendingum skal beint á netfangið personuvernd@tort.is