Umferðarslys/Bílslys

Bótaréttur tjónþola á hendur tryggingafélögum vegna líkamstjóns í umferðarslysum er mjög ríkur.

 

Ökumaður, farþegar, sem og aðrir sem verða fyrir líkamstjóni í bílslysi eiga að jafnaði rétt á slysabótum jafnvel þótt annað kunni að gilda um tjón á bifreiðinni sjálfri

 

Þá er það útbreiddur misskilningur að ökumaður bifreiðar sem er í órétti eigi ekki rétt á bótum vegna líkamstjóns sem hann verður fyrir.

 

Þá er vert að minnast á það að ef bíl er ekið á hjólandi eða gangandi vegfaranda er bótaréttur viðkomandi hinn sami og farþega í ökutæki sem verður fyrir slysi.

 

Hefur þú lent í umferðarslysi/bílslysi?

Vinnuslys

Samkvæmt kjarasamningum ber vinnuveitanda að slysatryggja starfsmenn sína vegna vinnuslysa. Tildrög vinnuslyss hefur ekki áhrif á rétt starfsmanns til bóta úr slysatryggingu launþega.

 

Jafnframt getur vinnuveitandi borið skaðabótaábyrgð á afleiðingum vinnuslyss ef slys má rekja til saknæmrar eða ólögmætrar háttsemi vinnuveitanda eða starfsmanna á hans vegum, s.s. ef annar starfsmaður vinnuveitanda veldur slysinu, ef öryggisbúnaði er ábótavant o.s.frv.

 

Dæmi um vinnuslys eru hálkuslys á beinni leið til eða frá vinnu, slys við ýmis tækjabúnað á vinnustað, fall í stiga o.s. frv.

 

Sjóslys

Sjómenn eru “kaskótryggðir” við störf sín á sjó og fá greiddar bætur eftir skaðabótalögum fyrir líkamstjón sem þeir verða fyrir við slys á sjó.

 

 

Hefur þú lent í vinnuslysi?

Frítímaslys

Hér er um samningsbundna tryggingu að ræða. Máli skiptir hvort tjónþoli hefur slysatryggt sig sérstaklega vegna tjóns sem hann gæti orðið fyrir í frítíma. Slíkar tryggingar eru oft innifaldar í svokölluðum fjölskyldutryggingum/heimilistryggingum og í almennum slysatryggingum.

 

Jafnvel kann tjónþoli að eiga rétt úr slysatryggingu launþega á grundvelli kjarasamninga, enda þótt slys verði í frítíma. Þá er tjónþoli sérstaklega tryggður af vinnuveitanda. Við könnum þetta fyrir tjónþola.

 

Þá kann einhver annar en tjónþoli að bera ábyrgð á tjóninu að hluta eða öllu leyti og kann tjónþoli því að eiga bótakröfu á hendur tryggingafélagi þess aðila.

 

Dæmi um frítímaslys eru hálkuslys, slys á rafhlaupahjóli, slys á reiðhjóli, slys við ýmis heimilisstörf o.s.frv.

 

 

Hefur þú lent í frítímaslysi?

Annað

Íþróttaslys gerist því miður alltof oft og oft á tíðum veit iðkandi ekki að hann getur átt rétt á bótum vegna afleiðinga slyssins. Þær tryggingar sem koma þá til skoðunar eru t.d. trygging hjá því íþróttafélagi sem viðkomandi æfir með, slysatrygging hjá Sjúkratryggingum Íslands og almenn slysatrygging viðkomandi. Hjá Sjúkratryggingum Íslands eru það íþróttafólk sem orðið er 16 ára og tekur þátt í íþróttaiðkunum og slasast við æfingar, sýningar eða keppni. Ef íþróttafólk er yngri en 16 ára getur komið til skoðunar trygging sveitarfélags. Dæmi um íþróttaslys eru tækling í knattspyrnu, höfuðáverki eftir samstuð eða skot í höfuð o.s.frv.

 

Ef þú hefur orðið fyrir líkamsárás getum við einnig aðstoðað þig með innheimtu bóta.

 

Hefur þú lent í öðru slysi?

Sendu á okkur línu


  UmferðarslysVinnuslysSjóslysFrítímaslysÍþróttaslysAnnað

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  TORT EHF.

  Ármúli 13, 2. hæð
  108 Reykjavík, Ísland
  Símanúmer: +354 511-5008
  Fax: 562-2150
  Kennitala: 550307-0300

  Opnunartími:

  Mánudagur – Föstudagur
  09:00 – 16:00
  *LOKAÐ frá 12:00 – 13:00

  Símatími:

  09:00 – 16:00
  *LOKAÐ frá 12:00 – 13:00