Viðurkenndur réttur tjónþola úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda vegna líkamstjóns sem hann hlaut í vinnuslysi þegar hann féll niður um lúguop

Þann 18. september sl. féll dómur í Landsrétti í máli sem Stefán Geir Þórisson lögmaður einn eigenda Tort rak fyrir tjónþolann. Málavextir eru þeir að skjólstæðingur Stefáns slasaðist alvarlega í vinnuslysi þegar hann féll niður um lúguop á togdekki skips og niður á dekk þar fyrir neðan. Ágreiningur málsins laut að því hvort vinnuveitandi bæri …

Öryrki á rétt á dagpeningum úr slysatryggingu

Þann 25. ágúst sl. féll úrskurður hjá Úrskurðarnefnd vátryggingamála máli sem Helgi Birgisson lögmaður hjá TORT rak á hendur tryggingafélagi um bótarétt úr slysatryggingu. Skjólstæðingur lögmannsstofunnar hafði slasast í frítíma og var metin til 25% örorku og tímabundið 100% óvinnufær í 6 mánuði. Tryggingafélagið greiddi örorkubætur en hafnaði því að slasaða ætti rétt til dagpeninga …

Nóg að tryggingafélagi berist vitneskja um slys

Fyrir skömmu féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í slysamáli sem Helgi Birgisson lögmaður hjá TORT rak fyrir skjólstæðing lögmannsstofunnar á hendur tryggingafélagi. Aðila greindi á um hvort slasaða hefði glatað rétti til bóta úr slysatryggingu launþega, sem vinnuveitandi hennar var með hjá tryggingafélaginu, þar sem tilkynning hefði ekki borist innan árs frests samkvæmt lögum um …

Fallist á árslaunaviðmið skjólstæðings Tort

Í dag gekk dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli sem Ólafur Örn Svansson lögmaður hjá TORT flutti fyrir skjólstæðing TORT gegn Sjóvá-Almennum tryggingum vegna afleiðinga vélsleðaslyss. Við uppgjör bóta var deilt um hvaða tekjuviðmiðun ætti að nota við útreikning bóta vegna varanlegrar örorku. Tryggingafélagið vildi taka mið af árslaunum síðustu þriggja almanaksára fyrir slysdag í samræmi …

Við útreikning á lágmarkslaunum skal miða við aldur tjónþola á tjónsdegi

Í dag féll úrskurður úrskurðarnefndar velferðarmála í máli skjólstæðings TORT. Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) höfðu gert upp bætur til handa skjólstæðingi TORT vegna sjúklingatryggingaratviks, þ.m.t. vegna varanlegrar örorku. Við útreikning á bótum vegna varanlegrar örorku skv. 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga höfðu SÍ tekið mið af aldri tjónþola á svokölluðum stöðugleikatímapunkti. Lögmannsstofan gat ekki fallist á …

Endurmat á afleiðingum slyss fyrir örorkunefnd

Í dag féll dómur í Hæstarétti Íslands í máli sem Þorsteinn Einarsson lögmaður hjá TORT rak fyrir skjólstæðing lögmannsstofunnar. Aðilar málsins stóðu sameiginlega að mati hins slasaða á afleiðingum umferðarslyss. Aðila greindi á um eðli þeirra áverka sem hinn slasaði hlaut á hægri öxl í slysinu. Skjólstæðingur TORT taldi afleiðingarnar vanmetnar í matsgerð og freistaði …

Skjólstæðingur TORT fær fullar bætur vegna vinnuslyss sem varð er hann féll í lyftuopi

Þann 3. maí síðastliðinn féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli sem Guðbjörg Benjamínsdóttir lögmaður hjá TORT rak fyrir skjólstæðing lögmannsstofunnar. Tryggingafélagið ákvað að una dómnum og er hann því endanlegur. Málavextir eru þeir að skjólstæðingur TORT slasaðist alvarlega í vinnuslysi þegar timburvinnupallur í lyftuopi féll undan honum og hann féll niður um nokkra metra. …

Viðurkenndur réttur skjólstæðings TORT úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda vegna líkamstjóns sem hann hlaut í vinnuslysi er hann féll fram af þaki

Í dag féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli sem Viktoría Hilmarsdóttir lögmaður hjá TORT rak fyrir skjólstæðing lögmannsstofunnar. Tryggingafélagið ákvað að una dómi héraðsdóms þar sem viðurkenndur var réttur hins slasaða úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda vegna líkamstjóns sem hann hlaut í vinnuslysi er hann féll fram af þaki. Samkvæmt niðurstöðu dómsins ber vinnuveitandi ríka ábyrgð …

Skjólstæðingur TORT sem slasaðist þegar vinnupallur féll fær tjón sitt bætt að fullu

Í dag féll dómur í Hæstarétti Íslands í máli sem Þorsteinn Einarsson lögmaður hjá TORT rak fyrir skjólstæðing lögmannsstofunnar. Málavextir eru nánar þeir að skjólstæðingur TORT varð fyrir slysi þegar vinnupallur hrundi. Hinn slasaði var starfsmaður A ehf. sem hafði tekið að sér verk í fiskiskipi í eigu B. ehf. Notast var við vinnupall í …

Ef slys veldur sjúkdómi

Tryggingafélag hafnaði umbjóðanda TORT um bætur úr slysatryggingu vegna alvarlegs sjúkdóms sem hann fékk í kjölfar slyss. Hélt félagið því fram að hinn slasaði ætti aðeins rétt á bótum vegna slyssins en ekki sjúkdómsins þar sem hann væri ekki afleiðing slyssins. Héraðsdómur hafnaði með öllu rökum tryggingafélagsins og dæmdi bætur þar sem slysið hefði verið …